Tips thi chứng chỉ AWS SAA-C03

saa cert

Chào các anh/chị, em là học viên lớp Techmaster AWS-03, em vừa đỗ chứng chỉ SAA-C03 và muốn xin chia sẻ một số tips về kỳ thi nhé.

So sánh SAA-C02 và SAA-C03

SAA-C02 vs SAA-C03

Bắt đầu từ cuối năm 2022, AWS đã cập nhật lại đề thi SAA. Theo như hình, nội dung thi mới sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa chi phí + HA, và giảm số lượng câu hỏi liên quan đến HPC. Cảm nhận của em thì, C03 dài hơn C02 ~50%, vd em dùng 45’ để đọc hết 65 câu hỏi C02 thì khi thi thật C03 em mất 70’, thời gian còn lại là giải đề.

Nội dung ôn tập

Ngoài những kiến thức em được học từ khóa Learn AWS The Hard Way, em học và làm thêm các bộ đề từ Tutorials Dojo, Whizlabs và Udemy. Khi anh/chị tham gia lớp học tại Techmaster, giảng viên sẽ gửi cho học viên các bộ dumps ở các website uy tín này để tự ôn luyện.

Theo cá nhân em, nội dung thi SAA-C03 sẽ gần với bộ Udemy practice exams của Stephane Maarek nhất, nếu anh/chị làm được ~85% thì tự tin đi thi sẽ đỗ. Ngoài ra, hiện Udemy có chương trình đăng ký tài khoản học miễn phí tất cả các khóa, các anh/chị có thể register thử và sau 1 ngày là được kích hoạt.

Sau đây là những dịch vụ AWS em gặp trong đề mà nằm ngoài chương trình học của lớp AWS-03. Em hy vọng Techmaster sẽ cập nhật giáo trình để các anh/chị khóa sau sẽ có đầy đủ kiến thức cho kỳ thi này.

 • Amazon Athena: Query data in S3 using SQL
 • Amazon OpenSearch Service (successor to Amazon Elasticsearch Service): Search, visualize, and analyze up to petabytes of text and unstructured data
 • Amazon DocumentDB: Fully managed document database
 • Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS): The most trusted way to run Kubernetes
 • Amazon EMR: Hosted Hadoop framework
 • Amazon FSx for Windows File Server: Fully managed Windows native file system
 • Amazon GuardDuty: Managed threat detection service
 • Amazon Inspector: Automated and continual vulnerability management for Amazon EC2 and Amazon ECR
 • Amazon Kinesis: Analyze real-time video and data streams
 • Amazon Kinesis Data Analytics: Gain actionable insights from streaming data with serverless, fully managed Apache Flink
 • Amazon Kinesis Data Firehose: Reliably load real-time streams into data lakes, warehouses, and analytics services
 • Amazon Kinesis Data Streams: Easily stream data at any scale
 • Amazon Macie: Discover and protect your sensitive data at scale
 • Amazon Pinpoint: Multichannel marketing communications
 • Amazon QuickSight: Fast business analytics service
 • Amazon RDS Proxy: Make your applications more scalable, resilient, and secure
 • Amazon Redshift: Fast, simple, cost-effective data warehousing
 • Amazon Simple Workflow Service (SWF): Build, run, and scale background jobs that have parallel or sequential steps
 • AWS Backup: Centralized backup across AWS services
 • AWS Batch: Run batch jobs at any scale
 • AWS Cost and Usage Report: Access comprehensive cost and usage information
 • AWS Database Migration Service (DMS): Migrate databases with minimal downtime
 • AWS Firewall Manager: Central management of firewall rules
 • AWS Global Accelerator: Improve global application availability and performance
 • AWS Glue: Simple, scalable, and serverless data integration
 • AWS Lake Formation: Build a secure data lake in days
 • AWS Marketplace: Find, test, buy, and deploy software that runs on AWS
 • AWS Organizations: Central governance and management across AWS accounts
 • AWS Storage Gateway: Hybrid storage integration
 • AWS Systems Manager Agent (SSM Agent)
 • AWS Transfer Family: Fully managed SFTP, FTPS, and FTP service

Em chúc các anh/chị có một kỳ thi thật tốt ạ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *