hào mừng Cộng tác viên, dưới đây là chính sách hoa hồng cũng như cách tính tiền hoa hồng khi trở thành Cộng tác viên của NAES. Nếu bạn đam mê kinh doanh, mong muốn được đồng hành cùng NAES và quan tâm đến các ưu đãi khi trở thành Cộng tác viên thì bài viết này có tất cả thông tin bạn cần.

tien-hoa-hong

1. ĐỐI TƯỢNG

Cộng tác viên của NAES (CTV).

2. THỜI GIAN LÀM VIỆC

Không giới hạn thời gian làm việc, chỉ cần có khách hàng là có thưởng tiền hoa hồng.

3. QUYỀN LỢI

  • Được thưởng tiền hoa hồng trả theo sản phẩm với % hoa hồng hấp dẫn.
  • Được tự do phản hồi và đóng góp ý kiến để phát triển hệ thống.
  • Được training cách đăng bài để bán sản phẩm trên nền tảng Facebook, Youtube…
  • Được training cách bán sản phẩm trên các trang thương mại.

4. HOA HỒNG

tien-thuong-hoa-hong

5. CÁCH TÍNH TIỀN HOA HỒNG

  • CTV Cấp 0:

Ví dụ: 10% x 32 triệu = 3,2 triệu / 1 commission

           Nếu 1 tháng có 5 khóa học thì:

Income = 3,2 x 5 = 16 triệu / tháng.


  • CTV Cấp 1:

Ví dụ: 10% x 32 triệu = 3,2 triệu / 1 commission

           Tự kiếm được 5 khách hàng 3,2 x 5 = 16 triệu

           Nếu 1 tháng có 20 khóa học từ CTV Cấp 0 thì 2% x 32 triệu x 20= 640.000 X 20 = 12,800,000 VNĐ

Income = 16 triệu + 12,8 triệu = 28,8 triệu / tháng.


  • CTV Cấp 2:

Ví dụ: 10% x 32 triệu = 3,2 triệu / 1 commission

           Tự kiếm được 5 khách hàng: 3,2 x 5 = 16 triệu

           Nếu 1 tháng có 20 khóa học từ CTV Cấp 0 thì 2% x 32 triệu x 20 = 640.000 X 20 = 12,800,000 VNĐ

           Nếu 1 tháng có 50 khóa học từ CTV Cấp 0 thì 1% x 32 triệu = 320.000 x 50 = 16 triệu

Income = 16 + 12,8 +16 = 44,8 triệu / tháng